КОРПОРАТИВНА ИДЕНТИЧНОСТ
Поддържа репутацията на Вашата фирма на онова ниво, на което Вие желаете. За да бъдете винаги успешно разпознавани от клиенти, партньори и конкуренти. Пакетите са:
СТАНДАРТ – полага основите;
КОМФОРТ – разширява изграденото;
КЛАСА – управлява.

 

 

 

 

 

 

 


СЪБИТИЕН МЕНИДЖМЪНТ

Организация и управление на различни стандартни и нестандартни събития във връзка с развитието на корпоративния имидж и култура на компанията. Ще сме ви в помощ на различните етапи от управлението на корпоративни събития или създаване на цялостната им концепция и реализиране.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ЕКСПО

Създадена за да Ви е от полза при участието на Вашата фирма в изложения, панаири, конференции. В зависимост от нуждите Ви можете да изберете подходящият пакет:
Експо ДИЗАЙН
Експо ФОКУС
Експо ПРО